Διαφήμιση

Αγγελιες σε Διοικητικά Στελέχη

Δοκιμαστική έκδοση ηλεκτρονικού οδηγού του trikalanews.grΥπευθυνος τμήματος Προώθησης/Διαφήμισης- Θεσσαλία

σε Αντιπρόσωποι Συνεργάτες, Διάφορες Υπηρεσίες, Διάφορα Στελέχη, Διοικητικά Στελέχη, Στελέχη Πωλήσεων

Εταιρεία η οποία δραστηριοποιείται στον κλάδο της ενέργειας ζητά να καλύψει άμεσα 4 θέσεις με κύρια αρμοδιότητα τις προωθητικές ενέργειες. Επιθυμητά προσόντα: • Άμεση διαθεσιμότητα • Ομαδικό πνέυμα και οργανωτικότητα • Ευχάριστη προσωπικότητα

Προσθήκη στον Σελιδοδείκτη

Θεσσαλία
Ελλάδα

Διαφήμιση