Ζητούνται Πτυχιούχοι Σχολών Πληροφορικής


Σχετικά

Η Εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ ζητά να προσλάβει για τα εργοστάσια του Ομίλου της, (Τρίκαλα, Λάρισα, Αθήνα, Ξάνθη) 1. Πτυχιούχους Σχολών Πληροφορικής για τη στελέχωση θέσεων στο τμήμα μηχανογράφησης Απαραίτητα προσόντα υποψηφίων: • Πτυχίο ΑΕΙ • Ηλικία έως 30 ετών • Πολύ καλή γνώση Αγγλικών • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση Επιθυμητά προσόντα υποψηφίων: • Προϋπηρεσία σε ERP συστήματα, κατά προτίμηση SAP • Καλή γνώση SQL – Διαχείριση SQL server • Γνώσεις MIS και Business Intelligence software • Ανάπτυξη εφαρμογών μέσω .Net • Διαχείριση δικτύων και VPN • Γνώση Microsoft εργαλείων Η επιχείρηση προσφέρει: • Άριστο εργασιακό κλίμα • Συνεχής ανάπτυξη οργανωτικών δομών • Ειδικό πρόγραμμα εκπαίδευσης – επιμόρφωσης – καθοδήγησης του προσωπικού. Αποστείλατε Βιογραφικό Σημείωμα έως 01/04/2017 στο e-mail: hr@olympos.gr Υπ’ όψιν κας. Ιωάννας Μπλούνα

Επικοινωνία

Ιωάννα Μπλούνα

Που


Ελλάδα

Διαφήμιση