ΑΚΕΘ: Εξετάσεις πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας του ΕΟΠΠΕΠ


Το ΑΚΕΘ ανταποκρινόμενο στις ανάγκες προετοιμασίας των υποψήφιων εκπαιδευτών ενηλίκων ώστε να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες και να ανταποκριθούν επιτυχώς στις απαιτήσεις των εξετάσεων πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας του ΕΟΠΠΕΠ, διοργανώνει σεμινάρια επιμόρφωσης τα οποία θα υλοποιηθούν δια ζώσης στο χώρο του ΚΕΚ. Αξιοποιώντας την εμπειρία της προηγούμενης εξεταστικής περιόδου ως το μοναδικό πιστοποιημένο στη δυτική Θεσσαλία, εξεταστικό κέντρο του ΕΟΠΠΕΠ, καλεί τους ενδιαφερόμενους όπως δηλώσουν άμεσα τη συμμετοχή τους.


Πρόγραμμα κατάρτισης:


Το πρόγραμμα έχει ως γενικό σκοπό να προσφέρει τις γνώσεις, και να αναπτύξει τις δεξιότητες και στάσεις που απαιτούνται στο πεδίο της εκπαίδευσης ενηλίκων, ώστε όσοι το παρακολουθήσουν να μπορούν να ασκούν αποτελεσματικά το έργο τους ως εκπαιδευτές ενηλίκων.


Ο σχεδιασμός του προγράμματος είναι απόλυτα στοχευμένος στις απαιτήσεις του επαγγελματικού περιγράμματος του εκπαιδευτή ενηλίκων, όπως αυτό καθορίζεται από τον ΕΟΠΠΕΠ και προσαρμοσμένος στις ανάγκες του κάθε υποψηφίου ξεχωριστά.


Υπενθυμίζεται ότι οι προβλεπόμενες εξεταστικές δοκιμασίες είναι σύμφωνα με την Απόφαση 65/24-5-2013 του Δ.Σ. του ΕΟΠΠΕΠ:


1. Γραπτή εξέταση για την αξιολόγηση των γνώσεων και ικανοτήτων των εκπαιδευτών σχετικά με το σχεδιασμό, την οργάνωση και την προετοιμασία του διδακτικού έργου, τις θεωρίες μμάθησης ενηλίκων, τις εκπαιδευτικές πολιτικές, το κοινωνικό-οικονομικό πλαίσιο και τις ανάγκες του πληθυσμού – στόχου, τη χρήση των εκπαιδευτικών τεχνικών, το συντονισμό της εκπαιδευόμενης ομάδας, την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου, τη χρήση διδακτικών – εποπτικών μμέσων.


2. Παρουσίαση μικροδιδασκαλίας διάρκειας 20 λεπτών και εν συνέχεια συνέντευξη διάρκειας 10 λεπτών για την αξιολόγηση του σχεδιασμού, των επιλογών και της υλοποίησης της μικροδιδασκαλίας.


Ώρες Σεμιναρίων και κόστος συμμετοχής:


Το πρόγραμμα που προτείνεται από το Α.ΚΕ.Θ. αντιστοιχεί σε μεικτή κατάρτιση 90 ωρών και το κόστος ανέρχεται στα 150 €.


Η δια ζώσης κατάρτιση, στην οποία θα δοθεί ιδιαίτερο βάρος στην δημιουργία, την δομή, το περιεχόμενο και την παρουσίαση της μικροδιδασκαλίας, έχει διάρκεια 15 ωρών.


Οι υπόλοιπες 75 ώρες αφορούν τον χρόνο που απαιτείται να αφιερώσει ο υποψήφιος στο, προσαρμοσμένο στις εξετάσεις, περιεχόμενο-υλικό που θα είναι αναρτημένο στην ηλεκτρονική πλατφόρμα κατάρτισης του Α.ΚΕ.Θ. ώστε να ανταποκριθεί με επιτυχία στις γραπτές εξετάσεις.


Σε όλη τη διάρκεια της κατάρτισης ο υποψήφιος θα μπορεί να υποβάλλει ηλεκτρονικά αιτήματα σχετικά με το περιεχόμενο αυτής. Η υποστήριξη θα περιλαμβάνει επίσης τη δημιουργία FAQ session ώστε όλοι υποψήφιοι να ενημερώνονται για ερωτήματα και απαντήσεις που θα υποβάλλονται από το σύνολο των ενδιαφερομένων.


Εισηγητές:


Πιστοποιημένοι από τον ΕΟΠΠΕΠ εκπαιδευτές εκπαιδευτών οι οποίοι είναι εν ενεργεία αξιολογητές και έχουν συμμετάσχει στις πρόσφατες εξετάσεις εκπαιδευτικής επάρκειας εκπαιδευτών ενηλίκων.


Πληροφορίες: Ευαγγελία Ντόνα τηλ. 2431024697 και 2431079767 και info@aketh.

Be the first to review this item!


Bookmark this

05 Jun 2015


By Α.ΚΕ.Θ.
Advertisement