Ποιοι είναι οι παράγοντες που επηρεάζουν τελικά την τιμή μιας ασφάλειας αυτοκινήτου;


Η τιμή μιας ασφάλειας αυτοκινήτου καθορίζεται από ένα πλήθος παραγόντων που συμβάλει ο καθένας με τον δικό του τρόπο στο τελικό αποτέλεσμα.

Γνωρίζοντας τον κάθε παράγοντα θα είναι δυνατό στο μέλλον να κάνετε ασφάλειες αυτοκινήτου που σας ταιριάζουν περισσότερο και να εξοικονομήσετε χρήμα.

Ας δούμε λοιπόν πως καθορίζεται η τιμή μιας ασφάλειας αυτοκινήτου:

1. Ηλικία του οδηγού

Η ηλικία του οδηγού όπως και τα χρόνια κατοχής του διπλώματος παίζουν ρόλο για τον τελικό καθορισμό της τιμής. Όσοι οδηγοί είναι κάτω των 23 ετών ή έχουν για λιγότερο από 12 μήνες δίπλωμα, καλούνται να πληρώσουν το «επασφάλιστρο νέου οδηγού» που μπορεί να αυξήσει έως και 30% την τιμή της ασφάλειας αυτοκινήτου αναλόγως την εταιρεία.

2. Παραπάνω οδηγοί

Κάποιες εταιρείες ακολουθούν την πολιτική να αυξάνουν τα ασφάλιστρα εάν δηλωθούν παραπάνω από δύο οδηγούς στην ίδια ασφάλεια αυτοκινήτου. Στην περίπτωση που ο οδηγός είναι κάτω των 23 ετών ή με δίπλωμα λιγότερο από 12 μήνες τότε η ασφάλεια συμπεριλαμβάνει το επασφάλιστρο ανεξάρτητα από τον άλλο οδηγό.

3. Η γεωγραφική περιοχή

Ένας ακόμα καθοριστικός παράγοντας είναι ο Νομός που είναι δηλωμένο το όχημα. Τα δεδομένα δείχνουν, πως ακριβότερες ασφάλειες αυτοκινήτων πληρώνουν όσοι βρίσκονται στην Αθήνα και τα υπόλοιπα αστικά κέντρα της Ελλάδας, ενώ στην επαρχία οι τιμές που παρέχουν οι ασφαλιστικές είναι χαμηλότερες.

4. Το όχημα

Ο καθοριστικότερος παράγοντας είναι το ίδιο το όχημα. Όσο περισσότερα κυβικά έχει ένα όχημα τόσο μεγαλύτερη είναι η τιμή της ασφάλειας αυτοκινήτου. Ακόμη η παλαιότητα παίζει ρόλο εάν η εταιρεία θα μας δώσει τη δυνατότητα να κάνουμε ασφάλεια κλοπής / πυρός ή μικτή. Ακόμη, κάποιες εταιρείες τείνουν να παρέχουν εκπτώσεις στα νέα οχήματα.

5. Τρέχουσα εμπορική αξία του οχήματος

Πέρα από τα τεχνικά χαρακτηριστικά, μια ασφάλεια αυτοκινήτου καλύπτει την τρέχουσα εμπορική αξία του οχήματος. Η ασφάλεια αναφέρεται στο ποσό που θα δηλώσει ο ασφαλιζόμενος στην εταιρεία και θα πρέπει να αντιστοιχεί στην εμπορική αξία του οχήματος τη δεδομένη στιγμή. Εάν η αξία είναι μικρότερη τότε το όχημα θα υπασφαλιστεί και θα υπάρχουν μικρότερες αποζημιώσεις, ενώ εάν είναι μεγαλύτερη η αποζημίωση σε περίπτωση ατυχήματος, θα αντιστοιχεί στην τρέχουσα εμπορική και όχι στο δηλωμένο ποσό.

6. Τύπος ασφάλειας

Ο κάθε τύπος ασφάλειας αυτοκινήτου αποτελεί παράγοντα που θα επηρεάσει την τελική τιμή. Υπάρχει διαφορά εάν το όχημα δηλωθεί ως απλό Ι.Χ. ή αγροτικό.

Be the first to review this item!


Bookmark this

26 Jul 2018


By BizNews
Advertisement