Ενημέρωση για την ηλεκτρονική τιμολόγηση και την αποστολή πωλήσεων στην Α.Α.Δ.Ε.


Ενημέρωση λογιστών και επιχειρήσεων για την ηλεκτρονική τιμολόγηση και την αποστολή πωλήσεων στην Α.Α.Δ.Ε.

Η επιστημονικό ομάδα της εφαρμογής ηλεκτρονικής τιμολόγησης i-spirit, ετοίμασε μια σειρά απαντήσεων που προέκυψαν από τις εκατοντάδες καθημερινές κλήσεις που προκύπτουν από τις απορίες σε επιχειρήσεις και λογιστές.

Στόχος μας είναι η έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση σας αλλά και η παρουσίαση των δυνατοτήτων της εφαρμογής ηλεκτρονικής τιμολόγησης i-spirit.

Οι απαντήσεις μας προκύπτουν από νόμους και ανακοινώσεις.

Τι διασφαλίζει η ηλεκτρονική τιμολόγηση και τι θα αποστέλλουν οι επιχειρήσεις στην Α.Α.Δ.Ε

Η Ηλεκτρονική τιμολόγηση διασφαλίζει :

 • Την εγγύηση της αυθεντικότητας της προέλευσης και της ακεραιότητας των δεδομένων στα παραστατικά των πωλήσεων.

Οι επιχειρήσεις θα αποστέλλουν στην Α.Α.Δ.Ε :

 • Τα στοιχεία φορολογικού ενδιαφέροντος (αξίες) των παραστατικών πωλήσεων, όπως αυτά ορίζονται από τον πίνακα Δ1*.
  • * Στα παραστατικά πωλήσεων συμπεριλαμβάνονται και οι Αποδείξεις Λιανικών Συναλλαγών και όχι μόνο τα τιμολόγια όπως παραπέμπει η φράση «Ηλεκτρονική τιμολόγηση»
 • Τα στοιχεία αυτά διευκρινίζονται στο ΦΕΚ 2012/353/ στις ΠΟΛ 1221(2012) και στις ΠΟΛ/1166 και 1167/2018

Ποιους αφορά η ηλεκτρονική τιμολόγηση

•Αφορά όλους όσους ασκούν εμπορική δραστηριότητα στην Ελλάδα (φυσικά και νομικά πρόσωπα)

Πως γίνεται η αποστολή πωλήσεων στην Α.Α.Δ.Ε

Η αποστολή των πωλήσεων στην Α.Α.Δ.Ε σήμερα γίνεται με 3 τρόπους:

 1. Με την χρήση μιας πιστοποιημένης εμπορικής εφαρμογής συνδεδεμένης με φορολογικό μηχανισμό.
 2. Με την χρήση ταμειακής μηχανής για όσους εκδίδουν μόνο Α.Λ.Σ.
 3. Με την χειρόγραφη καταχώρηση τιμολογίων και αποδείξεων στο e-send για να ταυτοποιηθεί το παραστατικό (Δύσχρηστο, αφορά πολύ μικρό όγκο καταχώρησης ).

Ποιοι νόμοι πλαισιώνουν την ηλεκτρονική τιμολόγηση στην Ελλάδα:

Διατάξεις, ΦΕΚ και οδηγίες :

 • ΦΕΚ 2012/353/ ΦΕΚ 2016 /4446/Α69/
 • Αλλαγή του πίνακα παραστατικών από τον Δ σε Δ1
 • 1221ΠΟΛ 2012
 • ΦΕΚ 2016/4446/α69
 • ΠΟΛ 1166 –ΠΟΛ1167 (8/2018)
 • ΦΕΚ:Β/3603/24-08-2018
 • ΕΕ2017/1870

 

Πότε θα εφαρμοστεί η ηλεκτρονική τιμολόγηση στην Ελλάδα με βάση τις πληροφορίες και τα νομοσχέδια

 • 1/11/2018 θα ενταχθούν όλα τα πρατήρια υγρών καυσίμων.
 • 31/12/2018 θα ενταχθούν 110.000 επιχειρήσεις (από δήλωση της Α.Α.Δ.Ε) που έχουν κύκλο εργασιών μεγαλύτερο από 100.000€ στα απλογραφικά και μεγαλύτερο από 200.000€ στα διπλογραφικά
 • 18/04/2019 θα ενταχθούν κατ ανάγκη όσοι συναλλάσσονται με το Δημόσιο (Ο.Τ.Α-Ν.Π.Δ.Δ κοκ) με την ΕΕ2017/1870, γιατί το δημόσιο θα δέχεται μόνο ηλεκτρονικό τιμολόγιο
 • 31/12/2019 θα ενταχθεί σύνολο των εμπορικών Α.Φ.Μ ανεξαρτήτου επαγγέλματος και νομικής μορφής, όπου και είναι η καταληκτική ημερομηνία για την καθολική καθολική εφαρμογή μέτρου.

 

Τι προσφέρει η ηλεκτρονική τιμολόγηση i-spirit σε λογιστές και επιχειρήσεις

Be the first to review this item!


Bookmark this

10 Oct 2018


Advertisement