Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του ΕΣΠΑ 2014-2020


Έναρξη δράσης «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Β' Κύκλος του ΕΣΠΑ 2014-2020
 
Ανακοινώθηκε η έναρξη της δράσης που στοχεύει στην υποστήριξη πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ανέργων, μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων, για την έναρξη-υποστήριξη της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους σε αυτοτελή επαγγελματικό χώρο. Επιδίωξη του προγράμματος είναι η ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης των πτυχιούχων και η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.
 
Η δράση του Β κύκλου χρηματοδοτείται με συνολικό ποσό 80 εκ. ευρώ (δημόσια δαπάνη) και κατανέμεται ανά ομάδα Περιφερειών και ανά κατηγορία Δικαιούχων σε νέες Επιχειρήσεις (60%) και σε υφιστάμενες Επιχειρήσεις (40%).
 
Επιδοτούνται για την δημιουργία, οργάνωση, υποστήριξη και λειτουργία νέας ή υφιστάμενης επιχείρησης συναφούς με τις σπουδές τους.
 
Επιδοτούνται με: 5.000 ευρώ έως 25.000 ευρώ  για ένα δικαιούχο με ατομική επιχείρηση, έως 40.000 ευρώ συνεργατικά σχήματα 2  ατόμων, έως 50.000 ευρώ για συνεργασίες 3 ή περισσοτέρων. Χρηματοδοτείται το 100% των επιλέξιμων δαπανών.

Η έναρξη της ηλεκτρονικής υποβολής ορίζεται στις 5 Ιουλίου.
 
Η ηλεκτρονική υποβολή μπορεί να γίνει σε 3 διαφορετικές περιόδους οι οποίες είναι οι εξής:
 
1η περίοδος υποβολής: Έναρξη  5 Ιουλίου - Λήξη 9 Αυγούστου 2η περίοδος υποβολής: Έναρξη  6 Σεπτεμβρίου - Λήξη 11 Οκτωβρίου
 
3η περίοδος υποβολής: Έναρξη 8 Νοεμβρίου - Λήξη 13 Δεκεμβρίου

Be the first to review this item!


Bookmark this

03 Jul 2017


By Biz News
Advertisement