Νομοθεσία .. τι προβλέπεται για λύματα, βόθρους και εκκενώσεις


ΑΠΟΦΡΑΞΕΙΣ ΒΟΘΡΩΝ
 

Οι βόθροι αποτελούν χώρους συγκέντρωσης λυμάτων που χρησιμοποιούνται σε περίπτωση απουσίας κεντρικού αποχετευτικού δικτύου ή αδυναμίας σύνδεσης της κεντρικής και οικιακής αποχέτευσης.
 

Κατά το παρελθόν η χρήση μη στεγανοποιημένων βόθρων είχε ως αποτέλεσμα τη διαρροή λυμάτων και τη μόλυνση του υδροφόρου ορίζοντα.


Σήμερα απαραίτητη κρίνεται η δημιουργία στεγανού, σηπτικού βόθρου που προστατεύει το φυσικό περιβάλλον από τη διαρροή ανεπεξέργαστων λυμάτων . Ο σηπτικός, στεγανός βόθρος αποτελεί ένα από τα πιο διαδεδομένα συστήματα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων μεμονωμένων οικιών ή οικιακών συγκροτημάτων που συντελεί στην προστασία υπόγειων υδάτων.


Προδιαγραφές κατασκευής βόθρων


Ο στεγανός και ο απορροφητικός βόθρος αποτελούν μέρη ενός πλήρους συστήματος  διάθεσης οικιακών λυμάτων. Ο απορροφητικός βόθρος πρέπει να κατασκευάζεται, ύστερα από μελέτη, στο χαμηλότερο μέρος του οικοπέδου,  σε απόσταση 2 μέτρων από τα θεμέλια ή τα τοιχώματα των κτιρίων της περιοχής, 30 μέτρων από υδραγωγεία και 15 μέτρων από φρεάτια και πηγές νερού. Ανάλογα και οι σηπτικές δεξαμενές με βάση τον πολεοδομικό κανονισμό πρέπει να έχουν ικανοποιητική χωρητικότητα, επαρκή αερισμό, στεγανά τοιχώματα και να απέχουν τουλάχιστον 3 μέτρα από το δρόμο,  15 μέτρα από πηγές νερού και τουλάχιστον 1 μέτρο από τα όρια των γειτονικών οικοπέδων.


Εκκένωση βόθρων


Η υπερχείλιση της αποχέτευσης, ή ύπαρξη δυσάρεστων  οσμών ή  ρωγμών αποτελούν προειδοποιητικά σημάδια που καθιστούν απαραίτητη την απομάκρυνση του περιεχομένου του βόθρου, την εκκένωσή του και την απόρριψη των λυμάτων σε ειδικό επιτρεπόμενο  χώρο.


Παρεχόμενες υπηρεσίες


Για την απομάκρυνση των λυμάτων και την προστασία της δημόσιας υγείας οι εταιρίες απόφραξης και εκκένωσης βόθρων είναι οι κατάλληλες, καθώς  διαθέτουν εκπαιδευμένο και έμπειρο προσωπικό, πλήρη εξοπλισμό και σύγχρονα μηχανήματα. Ο βιολογικός και περιβαλλοντικός καθαρισμός, ο καθαρισμός του φρεατίου και η απομάκρυνση των αποβλήτων από τις σωληνώσεις με τη χρήση διαλυτών αποτελούν πρόσθετες υπηρεσίες που συμβάλλουν στην προστασία της υγείας των πολιτών, στην  προστασία του περιβάλλοντος και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής.


Περισσότερες πληροφορίες διαχείριση λυμάτων βόθρων - http://www.ekkenoseis-vothron.eu

Be the first to review this item!


Bookmark this

10 Nov 2014


By andreas writer
Advertisement