Αναζητεί επιστημονικό προσωπικό για συνεργασία το «ΚΑΑ ANIMUS A.E.»


Σχετικά

Το «ΚΑΑ ANIMUS A.E.» επιθυμεί συνεργασία με Ιατρούς ειδικούς όπως Καρδιολόγοι, Πνευμονολόγοι και Αναισθησιολόγοι, καθώς και ανειδίκευτους Ιατρούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6984607007 και αποστολή βιογραφικών στο email ksar@animus.com.gr

Που

8ο χλμ Εθνικής Οδού Λάρισας Τρικάλων
Λάρισας, Θεσσαλία
Ελλάδα

Διαφήμιση