Πρόγραμμα ηλεκτρονικής τιμολόγησης i-spirit software.


About

i-spirit Ηλεκτρονική τιμολόγηση

Διαχειριστείτε ψηφιακά τα τιμολόγια και τις εισπράξεις σας.

Εκτός από την εκτύπωση, σας παρέχει την δυνατότητα ηλεκτρονικής αποστολής παραστατικών και καρτελών, στους συναλλασσόμενους σας (Ε.Λ.Π άρθρο 14 ηλεκτρονικό τιμολόγιο).

i-spirit Οικονομική διαχείριση

Αποστείλετε ηλεκτρονικά τα τιμολόγιά στους πελάτες σας, στον λογιστή σας και στην τράπεζα.

Η ηλεκτρονική αποστολή των παραστατικών και καρτελών σας, έχει ως αποτέλεσμα την εξοικονόμηση χρόνου και τη μείωση του κόστους αποστολής.

i-spirit Εμπορική διαχείριση

Παρακολουθείστε την πορεία της επιχείρησης σας.

Επωφεληθείτε την εφαρμογή εμπορικής διαχείρισης, για άμεσο και σωστό φορολογικό σχεδιασμό στα οικονομικά σας αποτελέσματα.

i-spirit CRM

Οργανώστε ηλεκτρονικά τα ραντεβού σας.

H εφαρμογή σας προσφέρει τέσσερα διαφορετικά ημερολόγια ώστε να διαχειριστείτε αποτελεσματικά τόσο τον δικό σας χρόνο όσο και των συνεργατών σας.

i-spirit Οργάνωση γραφείου

Δωρεάν κειμενογράφος και υπολογιστικά φύλλα.

Εκμεταλλευτείτε τον κειμενογράφο και υπολογιστικά φύλλα απόλυτα συμβατά με το Word και Excel της Microsoft χωρίς επιπλέον κόστος.

i-spirit Desktop software

To λογισμικό εγκαθίσταται στον υπολογιστή σας.

Δεν κινδυνεύει να βρεθεί το πελατολόγιο σας στα χέρια του ανταγωνισμού. Δημιουργεί αυτόματα αντίγραφα ασφαλείας και δεν διαγράφει ποτέ τα δεδομένα φορολογικού ενδιαφέροντος.

i-spirit Λογιστική

Δημιουργία άρθρων πωλήσεων για απλογραφικά ή για τα διπλογραφικά βιβλία σύμφωνα με το Ε.Λ.Σ ή με τα Ε.Λ.Π (επιλογή σας).

Αποστέλλει την Μ.Υ.Φ πωλήσεων και το x.m.l αυτής ηλεκτρονικά στον λογιστή σας. Συνδέεται με όλα τα σύγχρονα λογιστικά προγράμματα.

i-spirit Έσοδα έξοδα

Παρακολουθείστε τη πορεία των εσόδων και εξόδων σας.

διαχειριστείτε τις πωλήσεις, τις αγορές, τις δαπάνες, τα πάγια, τα υπόλοιπα πελατών και προμηθευτών σας, μέσα από το κύκλωμα των εσόδων εξόδων.

Εγκατάσταση εφαρμογής και έκδοση ηλεκτρονικού τιμολογίου

Contact

Features

 • i-spirit Πρόγραμμα εμπορικής διαχείρισης
 • Το σύγχρονο πληροφοριακό εργαλείο του ελεύθερου επαγγελματία και των εταιρειών παροχής υπηρεσιών που σας παρέχει:
 • «Ασφάλεια στις συναλλαγές σας, οργάνωση των τιμολογίων σας και άμεση πληροφόρηση για την οικονομική πορεία της επιχείρησης σας»
 • Οι εκδόσεις της εμπορικής διαχείρισης i-spirit περιλαμβάνουν:
 • Έκδοση, καταχώρηση παραστατικών πωλήσεων και αποστολή ηλεκτρονικού τιμολογίου
 • Καταχώρηση παραστατικών αγορών, δαπανών παγίων εσωτερικού και εξωτερικού
 • Οικονομική διαχείριση πελατών και προμηθευτών (καρτέλες, στατιστικά) και min C.R.M στα στοιχεία πελατών και προμηθευτών
 • Έλεγχο και αποστολή δεδομένων στη Γ.Γ.Π.Σ (Μ.Υ.Φ και διασύνδεση λιανικών συναλλαγών)
 • Αρχειοθέτηση και εκτύπωση απλογραφικών βιβλίων (βιβλίου εσόδων και εξόδων), αποστολή αρχείου (csv) για τη διασύνδεση με το πρόγραμμα του λογιστή που συνεργάζεστε
 • Εργαλείο εκτυπώσεων (reporting tools) για στατιστικά και αναφορές (grid, pivot table)
 • Εξαγωγή αρχείων σε όλα τα δημοφιλή format (pdf, excel, csv)
 • Αυτόματη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας σε διαφορετική συσκευή ή στο προσωπικό σας χώρο στο internet
 • Χρήση κειμενογράφου και υπολογιστικών φύλλων συμβατά με microsoft office (excel, word) μέσα από την εφαρμογή
 • Ένα χρόνο υπηρεσίας υποστήριξης (τηλεφωνική υποστήριξη, αναβαθμίσεις και απομακρυσμένη υποστήριξη).
 • Άμεσα διαθέσιμο
 • Η ηλεκτρονική τιμολόγηση i-spirit είναι συμβατή με τις νέες διατάξεις για τις ηλεκτρονικές πληρωμές (άρθρο 69)
 • Η εφαρμογή υποστηρίζει επιπλέον:
 • Ηλεκτρονική αποστολή τιμολογίου και Α.Λ.Σ ( Ν.4308,Κεφάλαιο 2-3 ηλεκτρονικά αρχεία και ηλεκτρονικά τιμολόγια)
 • Ηλεκτρονική αποστολή ημερολογίων πωλήσεων στο λογιστική γραφείο για διπλογραφικά και για απλογραφικά βιβλία βάση των Ε.Λ.Π στο αρχείο πωλήσεων
 • Αυτόματη δημιουργία xml τιμολογίων για την αποστολή στην Μ.Υ.Φ (Συγκεντρωτικές καταστάσεις)
 • Δημιουργία xml για τις λιανικές συναλλαγές new* version 01.04.30 (άρθρο 69 ημερήσια αποστολή πωλήσεων στην Α.Α.Δ.Ε)
 • Σύνδεση με φορολογικό μηχανισμό και ηλεκτρονική αποστολή δεδομένων e.d.s txt στο esend
 • Σύνδεση με p.o.s ηλεκτρονικών πληρωμών για την διασφάλιση των συναλλαγών new* version 01.04.30
 • Αρχείο πελατών και προμηθευτών υπόλοιπα καρτέλες crm
 • Αυτόματη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας
 • Αλλαγή των φορμών εκτύπωσης από τον χρήστη new* version 01.04.30
 • Δωρεάν υπολογιστικά φύλλα κειμενογράφο και ημερολόγια απόλυτα συμβατά με το excel - word

Reviews

1 Review
Πρόγραμμα τιμολόγησης i-spirit reviews

Απλά καταπληκτικό. Σε ξεμπερδεύει από τους λογαριασμούς σου

February 2017

www.i-spirit.gr

Did you find this review helpful?

0

1 Review


Contact

2106777122


Follow & Bookmarking

Bookmark this
Advertisement